Ett vattenråd är ett lokalt samverkansorgan. Vattenråden arbetar för att skapa förståelse för vatten som finns nära oss och vad man kan göra för att förbättra vattnets status.

Vattenråd som presenteras på denna sida samverkar inom Kalmarsundskommissionen.